Opleidingsverplichtingen

Opleiding en ontwikkeling zijn belangrijke bouwstenen voor een succesvolle carrière. De Nederlandse Orde van Advocaten organiseert de verplichte landelijke beroepsopleiding voor advocaat-stagiaires De Jonge Balie organiseert het verplichte lokale gedeelte van de beroepsopleiding voor de advocaat-stagiaires. Als vereniging van en voor jonge (ambitieuze) advocaten biedt onze Jonge Balie een uitgebreid opleidingsprogramma aan bestaande uit juridisch inhoudelijke lezingen, de pleitoefeningen en de jaarlijkse pleitwedstrijd. Ons advies: doe mee, zit er niet slechts voor de punten én zorg ervoor dat je het maximale uit je opleiding haalt!

Voor de beginnende advocaat

Als nieuwe advocaat in het arrondissement Den Haag staat allereerst een kennismakingsgesprek met de Deken en de portefeuillehouder Stagiaire-aangelegenheden op het programma. Een afspraak hiervoor kan je maken via het Bureau van de Orde op telefoonnummer 070 – 4166122.

 

Daarnaast maak je kennis met het Jonge Balie bestuur. Je ontvangt hiervoor een uitnodiging. Tijdens dit gesprek zal het Jonge Balie bestuur je alles vertellen over de activiteiten die de Jonge Balie organiseert en het lokale deel van de Beroepsopleiding.

 

Op de website van de Orde van Advocaten Den Haag (www.advocatenorde-denhaag.nl) vind je verder meer praktische informatie over de stageperiode. Je vindt hier bijvoorbeeld de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden Stagiaires (incl. salarissen) en het Patroonaatsverslag dat ieder jaar ingevuld dient te worden.  

Lezingen

Hoe zit het precies?
De landelijke Stageverordening 2012  en het Stagebesluit 2017 zijn van toepassing. 

 

Let op: voor stagiaires die zijn beëdigd vóór 27 augustus 2017 gelden de Beleidsregels activiteiten voor de stagiaire in het arrondissement Den Haag in plaats van het Stagebesluit 2017.

 

Advocaat-stagiaires dienen – naast de landelijke beroepsopleiding – binnen het arrondissement Den Haag 10 lezingen te volgen. Elke bijgewoonde lezing staat voor één punt.

 

De vereiste lezingen worden door de Jonge Balie georganiseerd en aangekondigd in het maandelijkse Rondschrijven en op deze website. De lezingen worden gegeven door vooraanstaande juristen en zijn bedoeld om kennis te delen en advocaat-stagiaires (ook naast hun eigen praktijk) een bredere blik op het juridische spectrum te bieden. Ook het bijwonen van een door het Haags- of Leids Juridisch Genootschap georganiseerde lezing levert een lezingspunt op.

 

De lezingen zijn vrij toegankelijk voor de leden van de Jonge Balie. Voor het verkrijgen van een lezingspunt dien je zowel bij aanvang als na afloop van de lezing een handtekening te plaatsen op de aanwezige intekenlijsten. Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Inschrijven voor de lezingen is mogelijk via deze website. Het is sterk aan te raden om deelname aan de lezingen over de gehele stage te verspreiden en niet alles op de laatste maanden van de stage aan te laten komen.

 

Compensatiemogelijkheden 

Het bijwonen van ten hoogste één lezing als hiervoor bedoeld wordt gecompenseerd door bijwoning van de plaatselijke sluitingszittingsrede. Bijwoning is eenmaal verplicht en dient uiterlijk in het tweede jaar van de stage plaats te vinden (zie het Stagebesluit 2017).

 

Het bijwonen van ten hoogste één lezing als hiervoor bedoeld kan worden gecompenseerd door het bijwonen van de gecombineerde zitting.

 

Ook het bijwonen van minimaal twee dagdelen van het landelijk Jonge Baliecongres en/of een volledig dagprogramma van het jaarcongres van de NOvA compenseert het bijwonen van ten hoogste twee lezingen (één punt per activiteit).

 

Het bijwonen van twee lezingen als hiervoor bedoeld kan op schriftelijk verzoek van de stagiaire, zulks ter beoordeling van de Raad van de Orde, worden gecompenseerd door het geven van één lezing, op uitnodiging van de Jonge Balie.  

 

Overzicht aantal lezingspunten

De Jonge Balie organiseert de lezingen en stuurt de aanwezigheidsformulieren door naar het Bureau van de Haagse Orde. Het Bureau houdt vervolgens bij hoeveel lezingen je hebt bijgewoond. Een overzicht van de door jou bijgewoonde lezingen vraag je op bij het Bureau van de Haagse Orde (bureau@haagseorde.nl of  070 - 4166122) en niet bij de Jonge Balie.

Pleitoefeningen

Als advocaat-stagiaire moet je verplicht éénmaal de pleitoefeningen met goed gevolg afleggen en twee pleitoefeningen van anderen bijwonen. De pleitoefeningen worden tweemaal per jaar gehouden. De pleitoefening moet je uiterlijk in het tweede jaar van je stage afleggen. Inschrijven voor de pleitoefening kan t.z.t. via deze website.

De pleitoefeningen zijn onderverdeeld in de rechtsgebieden civiel recht, bestuursrecht en strafrecht. Zowel de inhoud als de presentatie zullen worden beoordeeld. Het bestuur drukt de deelnemers op het hart voldoende tijd vrij te maken voor de voorbereiding van de pleitoefeningen.

Als bijkomende verplichting geldt dat advocaat-stagiaires ten minste twee pleitoefeningen als toehoorder dienen bij te wonen. Het is niet toegestaan om als toehoorder pleitoefeningen bij te wonen van een casus die nog door jezelf moet worden bepleit. Voor het bijwonen van de pleitoefeningen als toehoorder is inschrijving niet nodig: inloop is vrij en ter plaatse liggen presentielijsten waarop je je handtekening kunt zetten voor het bijwonen van de pleitoefening.

Pleitoefeningen

Haagse Pleitwedstrijden

De tien beste pleiters van de pleitoefeningen van het voor- en najaar worden uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse Haagse pleitwedstrijd. Deze pleiters hebben de eer om een casus te bepleiten voor een prominente jury, traditiegetrouw bestaande uit de Deken van de Haagse Orde van Advocaten, de President van het Gerechtshof Den Haag, de President van de Rechtbank Den Haag, de winnaar van de pleitwedstrijden van het voorgaande jaar en de voorzitter van het bestuur van de Jonge Balie. Een mooie kans om te laten zien wat je kan!

 

De winnaar van de pleitwedstrijd krijgt - naast eeuwige roem - een op maat gemaakte toga en ontvangt de Van Doorn-wisselbokaal. Daarnaast wordt de winnaar van de Haagse pleitwedstrijden door de Jonge Balie afgevaardigd om deel te nemen aan de Landelijke Pleitwedstrijd in Utrecht.

 

Deelname aan de Haagse pleitwedstrijd is gelijkgesteld aan twee lezingspunten. Het bijwonen van de pleitwedstrijd als toehoorder is gelijkgesteld aan het bijwonen van een pleitoefening.

 

algemeen

Privacy

Klik hier voor het privacy statement van de Vereniging de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Privacy

Lawyers 4 Lawyers

Ieder jaar organiseert de Jonge Balie de Hapweg, waarmee wij het werk van Lawyers 4 Lawyers ondersteunen.

Lees meer

Opleidings- verplichtingen

Lees hier welke lokale opleidingsverplichtingen er gelden voor advocaat-stagiaires in het arrondissement Den Haag.

Lees meer

Jonge Balie Artikelen

De Jonge Balie heeft voor haar leden een aantal exclusieve artikelen ontworpen.

Lees meer

Activiteiten

Klik hier en ontdek welke activiteiten de Jonge Balie Den Haag allemaal organiseert.

Overzicht activiteiten