22-09-2021VerkiezingsALV

Het einde van het verenigingsjaar 2020-2021 nadert en daarmee is het tijd voor opvolging. 

Het bestuur draagt voor het Jonge Baliebestuur 2021-2022 de volgende personen voor:

 

Mevr. mr. A.C. (Anne Charlotte) Fresacher - Voorzitter

Dhr. mr. M. (Milan) Karel - Vicevoorzitter

Dhr. mr. J.B. (Berend) Westerveld - Penningmeester
Mevr. mr. A.T.C. (Anne) Castermans -  Secretaris Intern
Mevr. mr. E.Z. (Esmée) Fonville - Secretaris Extern
Dhr. mr. L.R. (Laurens) Waaijer - Commissaris opleidingen
Dhr. mr. B.F.M. (Bob) de Koning - Commissaris commissies

 

Het bestuur heeft er het volste vertrouwen in dat haar opvolgers met enthousiasme hun taken zullen verrichten en zich - ook onder de huidige omstandigheden - (blijven) inzetten voor een actief verenigingsleven!

 

Het nieuwe bestuur zal op 22 september 2021 worden verkozen tijdens een Algemene Leden Vergadering van onze Vereniging. Deze vergadering wordt gehouden om 17:00 uur ten kantore van Wladimiroff Advocaten aan de Alexanderstraat 21 te Den Haag. U bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen. De vergadering zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. 

 

Gelet op de coronamaatregelen is aanmelden voor de verkiezingsALV verplicht. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen aan secretarisintern@jongebaliedenhaag.nl

 

De agenda:

 

1. Opening en vaststelling agenda
2. Verkiezing van de voorzitter van het bestuur voor het verenigingsjaar 2021-2022
3. Verkiezing van de leden van het bestuur voor het verenigingsjaar 2021-2022
4. Wat verder ter tafel komt
5. Rondvraag
6. Sluiting

Datum:
22-09-2021
Tijd:
17:00 uur - 17:30 uur
Locatie:
Wladimiroff Advocaten
07-10-2021

Maandborrel

Na afloop van de Algemene ledenvergadering, vindt op 7 oktober een maandborrel plaats. 

Activiteit
22-09-2021

VerkiezingsALV

Het einde van het verenigingsjaar 2020-2021 nadert en daarmee is het tijd voor opvolging. 
Activiteit
07-10-2021

Wissel ALV

De bestuurstaken zullen bij gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober a.s. aan het nieuwe bestuur worden overgedragen.

Activiteit
23-09-2021

Gecombineerde Zitting 2021

Dit jaar vindt de Gecombineerde Zitting plaats op 23 september 2021.

Activiteit
02-09-2021

ACCO strand-BBQ

Op donderdag 2 september 2021 organiseert de ACCO een heerlijke BBQ aan het strand!

Activiteit